Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulace crowdfundingu odstartovala. Licenci zskaly jen ti esk platformy, dal zstaly v ed zn

V listopadu skonilo pechodn obdob, bhem kterho mohly crowdfundingov firmy podnikat i bez licence. Podit si ji musely platformy provozujc vrov nebo investin crowdfunding, oblben charitativn nebo odmnov crowdfunding novmu nazen nepodlhaj. Podle veejnch zdroj zskaly povolen pouze ti subjekty Investown, Roier a Fingood. Ty tak mohou ve sv innosti pln pokraovat a nabzet nov monosti skupinovho financovn. Podle expert na prvo v oblasti fintechu a startup z mezinrodn advoktn kancele Noerr je zbytek trhu nyn v komplikovan situaci. Velk poet platforem se navc ocitl v ed zn a hroz jim vysok pokuty od esk nrodn banky (NB). Ta pitom letos pokutou udlenou jednomu z poskytovatel jasn ukzala, e na dodrovn pravidel crowdfundingu bude opravdu peliv dohlet a bude chtt trh od ed zny crowdfundingovch poskytovatel vyistit.

Kdo nyn nem povolen NB a spad do psobnosti nazen, nesm na sv platform…

Read the full article…