Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Debatt, Skole | Skole er en investering i framtidens Modum!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Bygdeposten 9.11 leser vi at Kommunaldirektøren og Utviklingslederen i Modum er i tvil om det er politisk vilje til å bygge en ny Vikersund barneskole. Vi har fra tidligere fått med oss at det er store økonomiske utfordringer i kommunen og at dette vil virke negativt inn på alle kommunens tilbud. En utvalgsrapport roper på store investeringer i skolenes bygningsmasse, mens kommunens administrasjon vil sette alle bremser på. Hva er riktig medisin?

«Hvordan skape en bærekraftig grunnskole i Modum?», lyder spørsmålet i anmodningen om innspill til framtidens Modumskole. Jeg vil omformulere dette til : «En god grunnskole er nødvendig for en bærekraftig utvikling i Modum!» La meg utdype.

Å ikke investere i skole når kommuneøkonomien er utfordrende, er som om bonden skulle…

Read the full article…